Wat is Randori

Want over het concept Randori kan veel verteld worden en ik belicht hier nog maar een klein stukje van. Ook kunnen er veel verschillende woorden voor gebruikt worden, en kan iedereen er een eigen visie op hebben.

Randori als beheersing van meerdere aanvallers tegelijk en gericht op positie

Zoals ik het zie is dat randori de relatie benadrukt tussen Tori en de groep aanvallende Uke’s. Om meerdere aanvallers tegelijk te beheersen moet Tori wel focus leggen op zijn positionering. Wat ten koste zal gaan van gevarieerde en complexe technieken. Daarom zie je bij randori vaak de wat simpelere kokyo nage technieken / worpen.

Begrijp mij hier niet verkeerd, want technieken blijven belangrijk, maar de posities, snelheid van de aanvallen en richtingen van alle Uke’s hebben tijdens de aanval de hoogste Prioriteit. Doordat je meerdere aanvallers hebt heb je niet meer de tijd om je alleen te focussen op degene die op dat moment aanvalt, want de volgende staat ook alweer klaar om aan te vallen als die een opening ziet.

Het focussen op alleen degene die je aanvalt is wat je vooral gewend bent tijdens de reguliere lessen. Deze manier van regulier trainen noemen we jiyu waza (en verwarren we vaak met Randori). Jiyu waza is een vrije en rustige manier van oefenen en wordt meestal tijdens de les gedaan met maar één Uke. Soms wordt dit ook gedaan met meerdere aanvallende Uke’s maar dan valt iedereen netjes één voor één aan en wordt er rustig gewacht tot jij de aanvallende Uke hebt geneutraliseerd en je weer klaar staat om aangevallen te worden.

Randori verder verkennen

Naast de de criteria Prioriteren zit achter de criteria van Positie een zorg voor tijd en ruimte. Je wilt namelijk ten alle tijde voorkomen dat je wordt omsingeld. In het algemeen doe je dit door aan de rand van de groep te blijven of door snel in een bepaalde richting te bewegen om de Uke’s op te lijnen wanneer zij proberen jou te bereiken waardoor ze elkaar in de weg lopen en jij maar met één Uke tegelijk hoeft te dealen.

Een criteria is Technieken. Als je zo realistisch mogelijk wordt aangevallen is het verstandig om tijdens een randori te kiezen voor technieken die minder tijd vergen om uit te voeren. Wanneer je namelijk tegenover meerdere Uke’s staat, geldt dat hoe meer tijd je neemt om een techniek uit te voeren, hoe meer tijd elke Uke heeft om op te staan en weer naar jou toe te bewegen.
Met andere woorden, hoe meer tijd je neemt, hoe meer Uke’s je op een bepaald moment tegenover je hebt waar je iets mee moet om niet vast te lopen.

Dit kan je beïnvloeden door drie strategieën toe te passen:

Verplaatsing, Ruimte maken en Afscherming

Heel simpel gemaakt kan jij in de ideale positie komen en blijven door gebruik te maken van ‘Verplaatsing’ en van ‘Ruimte maken’.

Verplaatsing beschrijft de ruimte die de Uke aflegt tijdens een techniek. Een techniek van lange duur kan een slechte keuze zijn in termen van duur, maar als hij Tori in staat stelt een grote ruimte te overbruggen en op een veiliger plaats te eindigen, kan hij toch een goede keuze zijn. Met andere woorden, beweeg over de mat. Probeer te voorkomen dat je alleen beweegt om op één plek te blijven want dat maakt jou voorspelbaar.

Ruimte maken. Door het bewegen van een Uke tijdens een techniek neemt zijn lichaam ruimte in tussen jou en de andere aanvallers, en als je een Uke werpt neemt de rol ook een grote hoeveelheid ruimte in. Dus door brede, dynamische en cirkelvormige bewegingen uit te voeren, evenals lange worpen waarbij Uke’s moeten rollen of valbreken, creëer jij een zone van bescherming die de andere Uke’s op afstand houdt en jou als Tori meer tijd geeft om de meest gunstige positie in te nemen.

Afscherming. Afscherming betekent dat jij als Tori een Uke zodanig positioneert dat jij jezelf afgeschermd van de andere aanvallers. Dit kan bijvoorbeeld door een statische afscherming, waarbij Uke wordt tegengehouden tussen Tori en de andere Uke’s (gijzeling, zeg maar). Afscherming kan ook dynamisch zijn zoals zojuist beschreven. Door Uke om Tori heen te laten draaien, waardoor het voor de andere Uke’s heel moeilijk wordt om dichterbij te komen. De techniek irimi nage ura is hier geschikt voor.

Dit alles moet leiden tot grote verplaatsing langs de rand van de groep. Als je de drie strategieën goed combineert maken ze het ook mogelijk dat jij langere en complexere technieken uit kan voeren, doordat jij als Tori gebruik maakt van de tijd en ruimte die ontstaat.

Conclusie en tips

Bij Randori gaat het om Prioriteiten , Positie, en Techniek
Doe je er verstandig aan om de drie strategieën van Verplaatsing, Ruimte maken, Afscherming.

Tip:

  • Beweeg op de rand;
  • Stel Uke’s op;
  • Kies snellere technieken;
  • Beweeg terwijl je technieken uitvoert;
  • Gooi ver en naar de andere Uke’s;
  • Gebruik Uke’s als schild.

    Het advies is wel om soms af te wijken van deze tips, want anders creëer jij een patroon die de aanvaller herkent en gebruik van maakt. Je kan bijvoorbeeld soms wel het centrum oversteken, maar blijf daar niet.

Wat fijn dat jij de tijd hebt genomen om deze blog te lezen. Ik ben ook benieuwd naar jouw visie op Randori. Is jouw ervaring of begrip anders dan de mijne? Jouw ideeën en visie vind ik waardevol omdat het mij ook weer aan het denken zal zetten.

Geen reacties om te tonen.
Mis nooit een Aikido Blog
Loading